Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offerten, orderbevestigingen, facturen, werkopdrachten en leveringen van C&D interiors en zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de klant. Deze algemene voorwaarden werden opgesteld in het Nederlands. Deze Nederlandse versie prevaleert ingeval van tegenstrijdigheid.

2. Offerteprijs

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte en is onderhevig aan herziening wanneer de lonen en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Bij samengestelde opdrachten bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van het order tegen overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

3. Orderbevestiging

De bij de orderbevestiging schriftelijk bedongen levertermijnen zijn steeds louter indicatief en beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag na de orderbevestiging of de overeengekomen betaling van een voorschot. Een laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van C&D interiors verhinderen, herleiden of vertragen door wij ook afhankelijk zijn van onze toeleveranciers. In het geval dat de klant, om welke reden ook, de orderbevestiging annuleert na betaling van het voorschot wordt deze niet teruggevorderd.

4. Garantie

Op onderdelen wordt 5 jaar garantie gegeven tenzij anders vermeld door onze toeleveranciers. Garantie voorwaarden van onze toeleveranciers kan u steeds bekomen op aanvraag. C&D interiors geeft 2 jaar garantie op de te vervangen onderdelen (demontage, productietijd en installatiekosten). Batterijen vallen niet onder garantie. Aanpassingen van de reeds geplaatste producten vallen steeds onder de last van de koper. Let wel zichtbare gebreken dienen binnen de 2 weken na plaatsing gemeld te worden, zo niet vervalt de garantiebepaling. Daarnaast zijn moedwillige beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, door verkeerde bediening en gevolgschade door personen uitgesloten. Vlekken aangebracht na plaatsing op stoffen vallen niet binnen garantie.

5. Woontextiel

Bedrukt of geverfd woningtextiel beschikt vandaag de dag over een goede inherente weerstand tegen verkleuren onder invloed van licht. Alle stoffen zullen uiteindelijk verkleuren en gordijnen dienen dan ook zoveel mogelijk gevoerd te worden om dit fenomeen deeltijds tegen te gaan. Waar mogelijk, dient men woningtextiel zoveel mogelijk uit direct zonlicht te houden. Het verkleuren van stof is een natuurlijk proces. Alle stoffen worden geclassificeerd op de schaal van 1 tot en met 8, waarbij 8 de hoogst mogelijke score is en 1 de laagste. Ongeacht de score, die opgegeven is op ons staalmateriaal die bepaalt wordt door onze leveranciers wil dit niet zeggen dat deze niet gaan verkleuren.

Alle geweven stoffen, vooral stoffen met natuurlijke vezels zoals katoen en linnen, zullen enigszins krimpen of een zekere rek kennen. Het kreuken van linnen is een natuurlijk eigenschap. Chemisch reinigen kan eveneens krimp veroorzaken, hoewel over het algemeen in minder mate. Atmosferische omstandigheden, zoals afwijking in temperatuur en/of vochtigheid kunnen wisselen waarop het weefsel kan reageren. Daar wij deze omstandigheden niet kunnen beheersen, kunnen wij ook geen verantwoordelijkheid nemen voor het werken van de gordijnen nadat ze zijn opgehangen.

6. Afgewerkte producten

Alle afgewerkte producten worden zoals de regels van de kunst afgewerkt op maat, doch zijn er lichte afwijkingen mogelijk met tolerantie van 1cm tot 2 m hoogte of 0.5% vanaf 2 m hoogte. Zowel een ingeweven als een bedrukt patroon kan enigszins verlopen. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met een mogelijk verloop van 1 tot 2%. Bij linnen adviseren wij om gordijnen slepend op de grond af te werken.

7. Veiligheid en eenvoudige bediening

Als gevolg van de wijziging in de Europese norm in overeenstemming EN 13120- EN 16433 – EN 16434. Opgroeiende kinderen hebben een groeiende nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. En dat betekent dat jonge kinderen kunnen gewurgd worden door loshangende lussen in trekkoorden, kettingen, banden en binnen koorden aanwezig voor de werking van het product. Om wurging en verstikking te vermijden, houd koorden op een afstand van jonge kinderen. Koorden kunnen rond de nek van kinderen gewikkeld raken.

Houd bedden, wiegen en meubels weg van raambekledingsproducten. Knoop de koorden niet samen. Zorg ervoor dat koorden niet draaien en een lus maken. Door middel van koordkikkers en spanners kunt u deze buiten bereik van kinderen aan de muur bevestigen. Alle raambekleding met een bediening door middel van ketting of trekkoorden wordt geleverd met een minimaal 1.5m bediening boven de grond. Op aanvraag door de klant wordt deze met een getekende vermelding op de factuur en op eigen verantwoordelijkheid aangepast.

C&D interiors en de toeleveranciers kunnen enigszins aansprakelijk worden gesteld, voor de gewijzigde bedieningsvoorschriften.

8. Facturen

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Zwevegem, netto en zonder korting. Bij niet betaling van de factuur op de aangegeven vervaldag, loopt van rechtswege een intrest wegens verzuim van 1.5%/maand, en wordt het opeisbare bedrag van de betreffende rekeningen zonder voorafgaande aanmaning, forfaitair en onverminderbaar met 15%, met een minimum van 100€ en een maximum van 1750€ als schadevergoeding verhoogd. Tot aan de volledige voldoening blijven de goederen eigendom van C&D interiors.

Klachten worden slechts in aanmerking genomen, indien ze ons binnen de acht dagen na ontvangst van de koopwaar met een ten post aangetekend en gemotiveerd schrijven worden overgemaakt.

9. betwistingen

Voor alle betwistingen tussen de contractanten is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel bevoegd van het arrondissement waarin de
maatschappelijke zetel van CD interiors is gevestigd.

C&D Interiors
Bij ons kunt u terecht voor raamdecoratie, interieurstoffen en het herstofferen van uw oude zitmeubelen.
Wenst u een afspraak op een ander tijdstip, contacteer ons.
Bel ons vrijblijvend
Openingsuren
Maandag: 13:30-18:30
Dinsdag: Op afspraak
Woensdag: 13:30-18:30
Donderdag: 13:30-18:30
Vrijdag: Op afspraak
Zaterdag: 13:30-18:00
Zondag: Gesloten